Regulamin organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego Fachowy Dentysta

Strona głównaPoznajmy sięRegulamin organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego Fachowy Dentysta

Regulamin organizacyjny

Gabinetu Stomatologicznego FabDent
funkcjonującego w ramach podmiotu leczniczego
FabClinic Sławomir Kwieciński
z siedzibą w Warszawie
ul. Pełczyńskiego 22A/78
01-471 Warszawa

Przepisy wstępne

§1

Regulamin Organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego FabDent w Warszawie określa:

 1. cele i zadania podmiotu,
 2.  rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń,
 3. miejsce udzielania świadczeń,
 4. strukturę organizacyjną, sposób kierowania gabinetem, zakres odpowiedzialności,
 5. organizację i przebieg obsługi pacjentów oraz organizację procesu udzielania świadczeń,
 6. wysokość opłat za świadczenia,
 7. rezerwowanie i odwoływanie wizyt,
 8. zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
 9. przepisy porządkowe.

§2

 1. FabDent działa pod nazwą Gabinet Stomatologiczny FabDent i funkcjonuje w ramach podmiotu leczniczego FabClinic Sławomir Kwieciński  z siedzibą w Warszawie (01-471) przy ul. Generała Tadeusza Pełczyńskiego 22A nr lok. 78, NIP: 5691752715.
 2. FabClinic Sławomir Kwieciński  wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie pod numerem księgi 000000276258  w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, o kodzie rodzaju praktyki: 97 (98): indywidualna praktyka lekarska ze wskazaniem na zakres wykonywanych świadczeń diagnostycznych w rodzaju: RTG punktowe (wykonywane w Fabdent) oraz świadczeń zdrowotnych: stomatologia zachowawcza, chirurgia (w znieczuleniu miejscowym), protetyka, ortodoncja (wykonywane w Fabdent), a także zabiegi z zakresu medycyny estetycznej (wykonywane w Fabskin).
 3. Indywidualną praktykę lekarską w ramach Fabdent wykonuje w oparciu o wpis określony w ust. 2 lekarz dentysta Sławomir Kwieciński.
 4. Świadczeń z zakresu stomatologii w Gabinecie Stomatologicznym FabDent udzielają także inne osoby na podstawie zawartych umów.

§3
Cele i zadania podmiotu

 1. Celem Gabinetu Stomatologicznego FabDent jest świadczenie usług z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncja mikroskopowa, ortodoncja, rentgenodiagnostyka, chirurgia, protetyka, periodontologia, pedodoncja, higienizacja, wybielanie zębów oraz działania z zakresu analityki medycznej (pobrania materiału biologicznego krew, mocz, kał , tkanki skórne) przez wykwalifikowany personel, w sposób profesjonalny, zgodny z najnowszymi standardami oraz dostosowanie świadczeń do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta.
 2. Cele te realizowane są przez:
 1. specjalistyczne usługi z wykorzystaniem nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu,
 2. wysokie kwalifikacje personelu Gabinetu Stomatologicznego FabDent,
 3. wysokie bezpieczeństwo i higienę pracy w gabinecie,
 4. właściwe procedury i organizację pracy, umożliwiającą skuteczne zarządzanie gabinetem.

§4
Rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń

 1. W Gabinecie Stomatologicznym FabDent wykonywane są usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, rentgenodiagnostyki, endodoncji, ortodoncji, protetyki, chirurgii i wybielania zębów.
 2. Do świadczeń udzielanych przez Fabdent należą w szczególności:
 • badanie jamy ustnej,
 • konsultacje i porady, wystawianie recept,
 • kontrola pozabiegowa z gabinetu zewnątrz,
 • wizyty adaptacyjne dla dzieci,
 • wypełnienia kompozytowe,
 • kontu ring/bonding kompozytem wysokoestetycznym,
 • wypełnienie zęba mlecznego,
 • odbudowa zęba kompozytem wysokoestetycznym, po leczeniu kanałowym,
 • odbudowa zęba kompozytem ze wzmocnieniem przy użyciu wkładu koronowo-korzeniowego z włókna szklanego, kompozytem wysokoestetycznym,
 • zakładania opatrunków zęba, w tym opatrunków leczniczych,
 • zabezpieczenie zęba nadwrażliwego Tokuyama Desensitizer,
 • znieczulenie do zabiegu,
 • amputacja zęba mlecznego,
 • zdjęcia zębowe, w tym pantomogram, cefalometria, CBCT,
 • konsultacje z rewizją kliniczną pod mikroskopem,
 • dewitalizacja „zatrucie zęba”,
 • opatrunek do kanału,
 • leczenie kanałowe,
 • zamknięcie perforacji,
 • udrożnienie zobliterowanego kanału,
 • usunięcie zębniaka,
 • przygotowanie modeli diagnostycznych (wycisków) przy leczeniu ortodontycznym,
 • przygotowanie planu leczenia ortodontycznego,
 • wymiana ligatur,
 • przygotowanie, założenie i usunięcie aparatu ortodontycznego,
 • wizyty ortodontyczne,
 • przygotowanie płytki retencyjnej, w tym termo formowanej, retainera stałego,
 • zdjęcie retainera stałego,
 • przygotowanie płytki Schwarza, aktywatora, twin block, płytki przedsionkowej, trainera,
 • naprawy aparatu ruchomego,
 • przygotowanie i założenie mini implantu ortodontycznego,
 • przygotowanie i założenie łuku podniebnego,
 • doklejenie uszkodzonego zamka metalowego, estetycznego,
 • założenie hyraxa hybrydowego,
 • założenie płytki Hassa, pendulum, expandera, rotatora,
 • instruktaż higieny jamy ustnej,
 • usunięcie kamienia, piaskowanie, fluoryzacja,
 • usuwanie nadwrażliwości,
 • fluoryzacja zębów mlecznych,
 • lakowanie bruzd,
 • oczyszczanie kieszonek dziąsłowych (kiretaż),
 • badanie histopatologiczne,
 • periodontologia
 • ekstrakacja zębów (mlecznych, stałych),
 • ekstrakcje chirurgiczne zęba z szyciem rany,
 • operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego,
 • zdejmowanie szwów,
 • resekcje korzeni zębów,
 • hemisekcja i radektomia zęba,
 • kortykotomia,
 • nacięcie ropnia,
 • odsłonięcie chirurgiczne zęba z naklejeniem zamka,
 • wyłuszczenie torbieli zębów,
 • plastyka połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji zęba,
 • plastyka wędzidełka wargi, języka,
 • wycięcie przerośniętych fałdów włóknistych (pod protetykę),
 • wycięcie kapturka dziąsłowego,
 • plastyka wyrostka zębodołowego,
 • pokrycie recesji dziąsła,
 • sterowana regeneracja kości,
 • podniesienie dna zatoki,
 • zdjęcie korony, pomostu,
 • protetyka cyfrowa w pełnym zakresie prac
 • zacementowanie korony,
 • usunięcie wkładu koronowo- korzeniowego,
 • przygotowanie i założenie wkładu koronowo- korzeniowego ze stali, złota, włókna szklanego, pełnoceramicznego, typu Rhein z zatrzaskiem kulkowym,
 • korony i mosty akrylowe, w tym tymczasowe,
 • korony kompozytowe, porcelanowe, pełnoceramiczne, porcelanowe na podbudowie metalowej, w przęśle mostu,
 • mosty kompozytowe,
 • licówki kompozytowe i pełnoceramiczne,
 • inlay, onlay kompozytowy, pełnoceramiczny,
 • protezy akrylowe, szkieletowe,
 • protezy osiadające częściowe,
 • podścielenie protezy,
 • naprawy protez,
 • protezy na zatrzaskach,
 • szyny relaksacyjne,
 • wybielanie zębów lampą Beyond,
 • wybielanie nakładkowe,
 • wybielanie laserowe,
 • biostymulacja laserowa,
 • laserowa dezynfekcja kieszeni dziąsłowych,
 • preparat znoszący nadwrażliwość zębową,
 • wybielanie zęba martwego.

Diagnostyka laboratoryjna

 1. badania podstawowe takie jak hematologia, koagulologia, analityka ogólna z parazytologią, biochemia kliniczna, serologia grup krwi itp.
 2. badania specjalistyczne z zakresu immunochemii, autoimmunologii, białek specyficznych, zakażeń, gospodarki hormonalnej czy markerów nowotworowych

§5
Miejsce udzielania świadczeń

Miejscem udzielania świadczeń w ramach Gabinetu Stomatologicznego FabDent jest Warszawa (01-471), ul. gen. Pełczyńskiego 22A, lok. 78 i lok. 79 oraz Diagnostyka Laboratoryjna ul. Lazurowa 183/86 01-479 Warszawa

§6
Struktura organizacyjna, sposób kierowania gabinetem, zakres odpowiedzialności

 1. W skład Gabinetu Stomatologicznego FabDent  wchodzą 4 gabinety zabiegowe i konsultacyjne.
 2. Gabinetem Stomatologicznym FabDent kieruje Sławomir Kwieciński.
 3. Bieżące zarządzanie gabinetem, w tym wszelkie czynności związane z obsługą klientów, ustalaniem terminów wizyt i czynności z tym związane należą do Sławomir Kwieciński, Katarzyna Kątniak, Paulina Przychodzeń.

§7
Organizacja i przebieg obsługi pacjentów oraz organizacja procesu udzielania świadczeń

 1. Gabinet Stomatologiczny FabDent funkcjonuje w dni powszednie w godzinach pracy umieszczonym na tablicy informacyjnej w holu gabinetu.
 2. Informacje o godzinach pracy gabinetu można uzyskać telefonicznie, osobiście oraz na stronie internetowej gabinetu: https://www.fabdent.pl/.
 3. Odbycie konsultacji, wizyty lub poddanie się zabiegowi wymaga uprzedniego ustalenia terminu z recepcją gabinetu.
 4. W dniu i godzinie ustalonej klient stawia się w recepcji celem wypełnienia wywiadu medycznego, dokumentacji RODO, karty epidemiologicznej i świadomej zgody na zabieg wraz z zaleceniami.
 5. Ustalony termin wizyty, konsultacji lub zabiegu jest wiążący dla pacjenta, oznacza to, że niezgłoszenie się przez pacjenta w ustalonym dniu i godzinie nie uprawnia pacjenta do żądania przyjęciu go w innym terminie, bez uprzedniego powtórnego ustalenia terminu wizyty w recepcji.
 6. Stawienie się na umówioną wizytę, konsultację lub zabieg z co najmniej 15 min. opóźnieniem uprawnia FabDent do odmowy udzielenia świadczenia w umówionym terminie. Odbycie wizyty, mimo spóźnienia pacjenta jest możliwe jedynie po stwierdzeniu takiej możliwości przez personel recepcji FabDent.
 7. We wszelkich sprawach związanych z umawianiem, odwoływaniem i zmianą terminu bądź godziny wizyt właściwa jest recepcja gabinetu. Pacjent nie jest uprawniony do żądania ustalenia terminu i godziny wizyty z personelem gabinetu innym niż personel recepcji.

§8
Wysokość opłat za świadczenia

 1. Ceny zabiegów i usług wykonywanych w gabinecie wyszczególnione są w cenniku dostępnym pod adresem https://fachowydentysta.pl/cennik/, a także w recepcji gabinetu.
 2. W przypadku zabiegów trwających ponad 90 min wymagana jest przedpłata w wysokości 50% pełnej kwoty wynagrodzenia za realizowaną usługę. O czasie trwania zabiegu i konieczności uiszczenia przedpłaty pacjent jest informowany w momencie rezerwowania terminu zabiegu.
 3. W przypadku zabiegów protetycznych pacjent zobowiązany jest na pierwszej wizycie – dokonać opłaty 50% wynagrodzenia za realizowaną usługę protetyczną, pozostałe 50% wynagrodzenia pacjent zobowiązany jest uiścić w dniu wykonania usługi protetycznej.
 4. Zapłaty za usługi wykonywane w Gabinecie, w tym przedpłaty, można wykonać:
  1. Osobiście podczas wizyty w Gabinecie stomatologicznym FabDent . Dbając o komfort pacjentów honorujemy następujące sposoby płatności:
   1. Gotówką,
   2. Kartą płatniczą,
   3. Blikiem,
   4. Mediraty – system płatności ratalnej. Chęć skorzystania z tej formy płatności  należy zgłosić przed skorzystaniem z usługi ponieważ wymagana jest 2-3 dniowa weryfikacja pacjenta.
  2. Przelewem na numer konta bankowego : 40 1140 2004 0000 3902 8397 1164.
   Potwierdzenie przelewu prosimy o przesłanie na adres fabdent@fabdent.pl lub screen na numer telefonu 508 222 111.

Ze względu na różne terminy księgowań poszczególnych banków prosimy o przesyłanie potwierdzenia przelewu minimum 48h godzin przed datą planowanego zabiegu.

 1. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnegoi jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej plan oraz koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania oraz konsultacji z lekarzem stomatologiem.
 2. W przypadku wybielania zębów lampą bądź nakładkami – jeśli pacjent nie jest pewny na jaki zabieg się umówić – rekomendujemy przybycie na bezpłatną wizytę konsultacyjną.
 3. Ceny podane w cenniku mogą ulegać zmianie. Przed podjęciem decyzji o zabiegu pacjent jest informowany o zakresie i koszcie proponowanego zabiegu.
 4. Faktury VAT z tytułu zrealizowanych usług w przypadku obowiązku ich wystawiania oraz w przypadku zwrócenia się przez pacjenta o wystawienie faktury VAT, wystawiane są w terminie 7 dni od dnia zrealizowania usługi, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymają wcześniejszego wystawienia faktury VAT. Wystawione faktury VAT pozostają do odbioru osobistego w Gabinecie bądź istnieje możliwość przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na podany w karcie rejestracyjnej adres mailowy ( wymagane jest w wypełnienie w tym celu zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej).
 5. Płatności za usługi realizowane w Gabinecie mogę być przyjmowane lub obsługiwane przez podmioty pośredniczące w płatności lub współpracujące z Gabinetem. W takich wypadkach świadczeniodawcą pozostaje Gabinet.

§9
Rezerwacja i odwoływanie wizyt

 1. Recepcja gabinetu FabDent potwierdza termin zarezerwowanej wcześniej wizyty w dniu roboczym (dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) poprzedzającym dzień zarezerwowanej wizyty zabiegowej drogą telefoniczną poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer telefonu pacjenta podany przy rezerwacji wizyty. W przypadku nieuzyskania połączenia telefonicznego z pacjentem, gabinet wysyła pacjentowi na ww. numer telefonu wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie swojej obecności na zarezerwowanej wizycie.
 2. Pacjenci są umawiani na konkretny dzień oraz godzinę. Szanujemy czas naszych pacjentów dlatego też, dokładamy wszelkich starań, aby nie dopuszczać się opóźnień w zarezerwowanych wizytach. Niestety, mimo naszej organizacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych sytuacji, dlatego też niektóre zabiegi mogą się przedłużyć. Nasz personel poinformuje pacjenta telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Gabinetu o zaistniałej sytuacji. W przypadku opóźnień bardzo przepraszamy, dołożymy wszelkich starań, aby opóźnienie nie wpłynęło na długość wizyty oraz komfort leczenia.
 3. W przypadku kiedy pacjent nie może stawić się na umówioną wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny, sms-owy lub e mailowy z recepcją Gabinetu FabDent najpóźniej do 24h przed planowaną wizytą.
 4. W przypadku pacjentów, którzy uiścili przedpłatę, a nie stawili się na umówioną wizytę bez uprzedniego zawiadomienia o tym Gabinetu co najmniej 24 godziny przed terminem zarezerwowanej wizyty, wpłacona przedpłata nie ulega zwrotowi pacjentowi i stanowi ekwiwalent za utracony dochód przez FabDent. w czasie, gdy FabDent pozostawał w gotowości świadczenia usługi medycznej danemu pacjentowi i nie posiadał możliwości  przyjęcia innego pacjenta w czasie zarezerwowanej przez pacjenta wizyty, z zastrzeżeniem ustępu 5 poniżej. Gabinet nie jest uprawniony do dochodzenia od pacjenta naprawienia szkody, wynikającej z niestawienia się na zarezerwowaną wizytę, przewyższającej wysokość utraconej przez pacjenta przedpłaty.
 5. Pacjent, który nie stawił się na umówioną wizytę bez uprzedniego zawiadomienia o tym Gabinetu co najmniej 24 godziny przed terminem zarezerwowanej wizyty, w związku z którą dokonał przedpłaty, może zwrócić się do Gabinetu FabDent o zwrot przedpłaty, wykazując i udowadniając, że niestawienie się na umówioną wizytę i niepoinformowanie o tym Gabinetu co najmniej 24 godziny przed terminem zarezerwowanej wizyty nastąpiło bez winy pacjenta z przyczyn, za które pacjent nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W przypadku sytuacji kiedy pacjent nie zostanie przyjęty w dniu umówionej wizyty, Gabinet powinien go o tym fakcie zawiadomić w możliwie jak najszybszy sposób drogą telefoniczną bądź poprzez wiadomość tekstową „SMS”.
 7. W przypadku odwołania wizyty pacjenta spowodowanej przez sytuacje niezależne od Gabinetu FabDent, Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wizyty. W przypadku kiedy jest możliwe wykonanie zaplanowanego zabiegu przez innego lekarza stomatologa zatrudnionego w gabinecie stomatologicznym FabDent za zgodą pacjenta, Gabinet zobowiązany jest zapewnić wykonanie takowego w dniu wizyty.
 8. W przypadku spóźnienia ze strony pacjenta prosimy o kontakt z Gabinetem. W przypadku spóźnienia wynoszącego ponad 15 minut lekarz/higienistka może odmówić przyjęcia i rekomendować umówienie innego terminu.
 9. W przypadku braku kontaktu z pacjentem w sprawie potwierdzenia swojej obecności na wizycie recepcja może anulować umówioną wizytę. W przypadku anulowania zarezerwowanej wizyty, w związku z którą dokonano przedpłaty, przedpłata podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia anulowania zarezerwowanej wizyty.
 10. Pacjent może skorzystać z tzw. Listy priorytetowej w przypadku długich terminów oczekiwania na wizytę u stomatologa. W momencie kiedy inny pacjent odwołuje swoją wizytę, recepcja niezwłocznie kontaktuje się z osobami ze wskazanej Listy priorytetowej zainteresowanymi z propozycją wcześniejszego terminu.

§10
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. FabDent jest zobowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających z jej świadczeń.
 2. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 1, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione:
  1. osoby wykonujące zawód medyczny;
  2. inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych.
 1. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci pacjenta.
 2. Pacjenci Gabinetu Stomatologicznego FabDent mają prawo dostępu do dotyczącej ich dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest także udostępniana przedstawicielom ustawowym pacjentów. Uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów przez inne osoby, w tym osoby najbliższe nie będące przedstawicielami ustawowymi uwarunkowane jest pisemnym upoważnieniem ich przez pacjenta przedstawionym Fachowemu Dentyście.

FabDent zastrzega sobie 7 dniowy czas (dni robocze) na przygotowanie dokumentacji medycznej do odbioru na życzenie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego/osobie uprawnionej.

 1. Za wydanie odpisów lub kserokopii dokumentacji medycznej, w tym zapisu dokumentacji medycznej pacjenta na informatycznym nośniku danych gabinet nie pobiera opłat, wymaga pokwitowania odbioru dokumentacji.
 2. Administratorem danych osobowych jest FabClinic Sławomir Kwieciński z siedzibą w Warszawie
  (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78 posiadająca numer NIP: 5691752715, REGON:140735078, e-mail fabdent@fabdent.pl (dalej: Administrator)

Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą formularza https://www.fabdent.pl/kontakt/formularz-kontaktowy lub przez wysłanie e-maila na adres fabdent@fabdent.pl będą przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celach:

 1. wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
 3. o ile dana osoba wyrazi na to zgodę, w celu informowania poprzez wysyłanie e-maili o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora.
 4. założenia i obsługi konta internetowego do obsługi programu lojalnościowego,
 5. odpowiedzi na zapytania zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora, w szczególności przez e-mail kontaktowy fabdent@fabdent.pl
 6. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami

§11
Przepisy końcowe

 1. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez zamieszczenie na stronach internetowych pod adresem https://www.fabdent.pl/ . Regulamin dostępny jest także w formie pisemnej w recepcji gabinetu FabDent.
 2. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego obowiązują wszystkie osoby udzielające świadczeń w FabDencie niezależnie od formy zatrudnienia, a także pacjentów i osoby towarzyszące.

Warto przeczytać

[do_widget id=yarpp_widget-2]

Formularz kontaktowy

  pattern
  https://fachowydentysta.pl/wp-content/themes/hazel/
  https://fachowydentysta.pl/
  #10b9b9
  style1
  paged
  Loading posts...
  /home/fabdentr2/ftp/fachowydentysta/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  no
  off
  off
  off